O projekcie

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno- Gospodarcze, w Rzeszowie przy  ul. Warszawska 5/7 i w Radomiu przy ul. Czachowskiego 34 zaprasza do udziału w Projekcie: E-Senior-II edycja dofinansowanego ze środków rządowego Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Program Wieloletni na rzecz osób starszych "AKTYWNI +"
na lata 2021-2025 - edycja 2023
Dofinasowanie
113 547,50 zł

Całkowita wartość
124 947,50 zł

Data podpisania umowy
7.2023

ANKIETA REKRUTACYJNA

CEL:

Projekt zakłada działania edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z technologii teleinformatycznych i Internetu oraz promowanie nowych narzędzi teleinformatycznych skierowanych do osób starszych.

Celem szczegółowym jest  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podstaw obsługi komputera (36)
 • praktycznego wykorzystania internetu (36)
 • wykonywania fotografii cyfrowej (36)
 • obróbki cyfrowej i publikacji zdjęć w internecie (36)
 • bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych internetu oraz aplikacji
  ułatwiających funkcjonowanie seniorom (36)
 • nowych narzędzi teleinformatycznych skierowanych do osób starszych (36)

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2023 r.  do 31.12.2023 r.

Co oferujemy?

 • podstawy obsługi komputera,
 • praktyczne wykorzystanie internetu i nowych narzędzi teleinformatycznych skierowanych do osób starszych,
 • warsztaty fotograficzne z wykorzystaniem smartfona,
 • komputerowa obróbka zdjęć i publikacja w internecie,
 • bezpieczne korzystanie z technologii teleinformacyjnych i internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom,
 • komputerowy turniej seniorów,
 • spotkanie podsumowujące,
 • pogotowie komputerowe,
 • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów,
 • Poczęstunek/catering na warsztatach (serwis kawowy, woda, napoje, ciastka, owoce, kanapki) i produkty żywnościowe/ catering na spotkania podsumowujące,
 • materiały podczas warsztatów (komplet: pendrive, teczka z gumką, długopis, notes A4, wydruk skryptu z materiałem do dwóch warsztatów),
 • nagrody w komputerowym turnieju Seniorów i w konkursie.

Do udziału w Projekcie zapraszamy 40 osób w wieku 60 lat i więcej (od dnia 60 urodzin) zamieszkujących gminę miasto Rzeszów (woj. podkarpackie) i gminę miasto Radom (woj. mazowieckie). Projekt przewiduje uczestnictwo osób pracujących lub pozostających bez zatrudnienia, w różnej sytuacji materialnej i o różnym stopniu sprawności.

Udział w projekcie: E-Senior jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.