Kontakt

Biuro projektu:

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze

Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

tel. (17) 852 27 60,  693 425 801

e-mail: altum@altum.pl

Poniedziałek- Piątek w godzinach 7:00-15:00


Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze

Czachowskiego 34, 26-600 Radom

tel. 603 634 099

e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl

Poniedziałek- Piątek w godzinach 7:00-15:00