Plan działań

Plan działań edukacyjnych

 • podstawy obsługi komputera
  łącznie 120 godzin; 4 grupy po średnio 10 osób - 30h/grupę, 10 spotkań po 3 h/spotkanie
  (po 2 grupy w Rzeszowie i w Radomiu).
 • praktyczne wykorzystanie internetu i nowych narzędzi teleinformatycznych skierowanych do osób starszych
  łącznie 120 godzin; 4 grupy po średnio 10 osób - 30h/grupę, 10 spotkań po 3 h/spotkanie
  (po 2 grupy w Rzeszowie i w Radomiu).
 • warsztaty fotograficzne z wykorzystaniem smartfona
  łącznie 64 godziny; 4 grupy po średnio 10 osób - 16h/grupę, 4 spotkania po 4 h
  /spotkanie (po 2 grupy w Rzeszowie i w Radomiu).
 • komputerowa obróbka zdjęć i publikacja w internecie
  łącznie 64 godziny; 4 grupy po średnio 10 osób - 16h/grupę, 4 spotkania po 4 h
  /spotkanie (po 2 grupy w Rzeszowie i w Radomiu).
 • bezpieczne korzystanie z technologii teleinformacyjnych i internetu
  oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom
  łącznie 80 godzin; 4 grupy. po średnio 10 osób; 20h/grupę; 4 spotkania po 5h/grupa
  (po 2 grupy w Rzeszowie i w Radomiu).
 • komputerowy turniej seniorów
  konkurs prowadzony w 4 grupach średnio 10 osobowych, czas trwania konkursu
  2 godziny, łącznie 8 godzin.
 • spotkanie podsumowujące
  zostaną zorganizowane 2 spotkania - jedno w Rzeszowie i jedno w Radomiu. czas trwania jednego spotkania wynosi 2 godziny.
 • pogotowie komputerowe
  seniorzy (średnio 3,8 godziny na osobę, łącznie 152 godziny w ofercie) będą mieli okazję przyjść ze swoim sprzętem.

 

Prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów.

Uczestnicy będą mieć  poczęstunek/catering na warsztatach (serwis kawowy, woda, napoje, ciastka, owoce, kanapki) i produkty żywnościowe/ catering na spotkania podsumowujące.

Uczestnicy będą mieć  zapewnione materiały podczas warsztatów (komplet: pen drive, teczka z gumką, długopis, notes A4, wydruk skryptu z materiałem do dwóch warsztatów)

Uczestnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca w komputerowym turnieju Seniorów i w konkursie fotograficznym otrzymają nagrody,  które będą wręczone na spotkaniu.